Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Zespół

Nasz zespół składa się z prawników specjalizujących się w obsłudze spraw upadłościowych. Każdy prawnik podlega bezpośredniemu nadzorowi wspólnika Kancelarii. Klient pierwsze spotkanie odbywa wyłącznie z adwokatem, który kieruje dalszym tokiem postępowania i utrzymuje bieżący kontakt z Klientem.
Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Wspólnik Kancelarii od 2016 roku. Doświadczenie zdobyła w jednej z najlepszych i największych kancelarii w Gdańsku pod okiem wybitnych prawników. Specjalizuje się w sprawach dotyczących upadłości konsumenckich, zajmuje się korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego, prawem gospodarczym, prawem cywilnym i prawem rodzinnym. Na koncie ma wygrane sprawy prowadzone przeciwko bankom o odszkodowania za szkody wyrządzone nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Z sukcesem prowadzi sprawy swoich Klientów, zapewniając im pełne zaangażowanie, zainteresowanie, bieżące wsparcie i kompleksowe doradztwo.

adwokat Jacek Orfin

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Wspólnik Kancelarii od 2016 roku. Doświadczenie zdobywał w kilku renomowanych trójmiejskich kancelariach. Prowadził zajęcia z procedury cywilnej na Uniwersytecie Pomorskim Instytucie Prawa i Administracji w Słupsku. Specjalizuje się w prawie transportowym, zajmuje się obsługą prawną podmiotów z branży transportowej, na koncie ma setki wygranych spraw przed sądami w całej Polsce. Poza prawem transportowym specjalizuje się w prawie wspólnot mieszkaniowych, prawie nieruchomości, prawie gospodarczym i cywilnym. Wykazuje ponadnormatywne zaangażowanie. Jego pasją jest prawo. Każdą sprawę bada drobiazgowo doszukując się kwestii, na które nie wszyscy zwracają uwagę. Jako pierwszy prawnik w Polsce wygrał proces ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Lexus z Poznania, które pozywało przedsiębiorców o umieszczanie we wzorach umów klauzul niedozwolonych, o czym pisała Gazeta Wyborcza w 2014 roku.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.