Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia bez względu na przyjęty sposób rozliczenia, uzależniona jest przede wszystkim od nakładu pracy Kancelarii, stopnia skomplikowania sprawy, rodzaju zagadnienia i przewidywanego czasu na zrealizowanie usługi prawnej, dlatego też wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług. Naszym głównym celem jest satysfakcja i zadowolenie Klienta, dlatego przed ustaleniem wynagrodzenia Klient informowany jest o szansach powodzenia, ryzyku i czynnościach, które w naszej ocenie powinny być wykonane, aby skutecznie poprowadzić sprawę. Przed rozpoczęciem świadczenia usług Klient jest zatem świadomy wagi problemu oraz zasad współpracy z Kancelarią.

Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje kosztów, które Klient zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie (np. koszty sądowe, koszty przeprowadzenia dowodu, np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego, koszty notarialne, koszty opinii rzeczoznawcy etc.). Do wynagrodzenia Kancelarii należy doliczyć podatek VAT.

Wstępną wycenę prowadzenia sprawy lub wykonania określonej usługi prawnej, a także informację o aktualnych stawkach godzinowych można uzyskać pod dowolnym numerem telefonu Kancelarii lub pod wskazanym adresem e-mail (dostępne w zakładce "Kontakt").

Kancelaria oferuje następujące zasady rozliczania:

Wynagrodzenie ryczałtowe - ustalane z góry za prowadzenie sprawy lub wykonanie konkretnej usługi prawnej (np. sporządzenie dokumentu, pisma, opinii prawnej, umowy, udział w negocjacjach, porada prawna, rejestracja spółek etc.).

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne - ustalane z góry na mocy umowy z Klientem. Dotyczy stałej obsługi prawnej (na czas określony bądź nieokreślony). Wynagrodzenie może obejmować ustalony z Klientem limit godzin.

Wynagrodzenie według stawki godzinowej - jego wysokość uzależniona jest od czasu pracy poświęconego na wykonanie czynności w ramach prowadzonej sprawy. Ten sposób rozliczania ma zastosowanie w przypadku nieustalenia z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego w jednej z dwóch określonych powyżej form bądź też w przypadku braku możliwości określenia z góry pełnego zakresu czynności, które okażą się konieczne do skutecznego poprowadzenia sprawy.

Wynagrodzenie - premia za sukces (tzw. success fee) - wynagrodzenie to jest jednym z dwóch elementów wynagrodzenia ustalanego z Klientem i uzależnione jest od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Najczęściej stosowane jest przy wszelkiego rodzaju sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy sprawach windykacyjnych. Poza elementem podstawowym, którym jest wynagrodzenie ryczałtowe bądź określone według stawki godzinowej, rozliczenie obejmuje również wynagrodzenie procentowe od kwoty skutecznie (czyli rzeczywiście) uzyskanej przez Klienta od jego przeciwnika procesowego. Tym samym w przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia Klient nie ma obowiązku zapłaty drugiego elementu wynagrodzenia, czyli premii za sukces, a jedynie wynagrodzenia zasadniczego.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.