Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Blog

Artykuły publikowane na stronie Kancelarii opracowywane są z wykorzystaniem zagadnień z różnych dziedzin prawa, z którymi prawnicy Kancelarii spotykają się w codziennej pracy. Treści nie należy jednak traktować jako kompleksowej i wiążącej opinii w przedmiocie danego zagadnienia. Należy pamiętać, że rozwiązanie konkretnej sprawy uzależnione jest od wszystkich elementów, które się na nią składają. W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji czy wykorzystania zawartych treści do realnego problemu, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Na co pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien zwracać uwagę przy zawieraniu umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa po nowelizacji przepisów konsumenckich?

19 Lis 2015
Niedawna nowelizacja przepisów konsumenckich rozszerzyła uprawnienia konsumenta związane z możliwością odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. W chwili obecnej przepisy te dotyczą również umów zawieranych z pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

19 Lis 2015
Osoba, która uchyla się od płacenia alimentów zasądzonych przez sąd musi być świadoma wynikająca z tego tytułu konsekwencji.

Uznanie przedawnionego roszczenia

19 Lis 2015
Dochodzenie roszczeń majątkowych przeciwko dłużnikowi jest możliwe, chyba że nastąpiło ich przedawnienie i dłużnik odmawia zapłaty.

Wniosek o sprostowanie materiału prasowego - do kogo kierować?

19 Lis 2015
Podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest działanie zgodnie z etyką zawodową oraz zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych.

Rozwód - z orzekaniem o winie czy bez?

30 Paź 2015
Podjęcie decyzji o rozwodzie bywa trudne i bolesne. Czasem jednak nie mamy wyjścia. Wówczas zadajemy sobie pytanie, czy wnosić o orzeczenie rozwodu z winy małżonka czy też może obejść się bez tego. 

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.