Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Oferujemy wsparcie m.in. w sprawach o:
 • rozwód, w tym rozwód z wnioskiem o orzeczenie o winie lub bez orzekania o winie małżonków
 • separację
 • podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty, w tym uchylenie obowiązku alimentacyjnego, zwiększenie lub obniżenie alimentów
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej, w tym pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie macierzyństwa, ojcostwa
 • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka
 • zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.