Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo pracy

Oferujemy pełne wsparcie prawne na etapie podejmowania zatrudnienia, w jego toku, a także po rozwiązaniu stosunku pracy, w tym:
  • analizę i sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania i po wygaśnięciu stosunku pracy, umowy o przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy o przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej, umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menadżerskie; wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarne, porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwa pracy i inne)
  • rozwiązywanie sporów z pracodawcą, udział w rozmowach i negocjacjach przy współdziałaniu ze związkami zawodowymi
  • odwoływanie się do sądu pracy i zastępstwo procesowe
  • reprezentowanie przed sądami w sprawach o zapłatę (np. zaległego wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, premii regulaminowej etc.).


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.