Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo cywilne, windykacje

Kancelaria świadczy usługi prawne z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferujemy m.in. pomoc prawną i reprezentację przed sądami w następujących sprawach:
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i umów cywilnoprawnych (m.in. umowy najmu, dzierżawy, pożyczki, kupna, sprzedaży, roboty budowlane, umowy kredytowe etc.)
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, w tym o ustanowienie służebności (m.in. przesyłu, gruntowych, osobistych), podział majątku, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie
  • prowadzenie spraw o windykację należności
  • prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.