Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo administracyjne

Oferujemy wsparcie prawne we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych, w tym m.in. z zakresu:
  • prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy etc.)
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • wywłaszczenia nieruchomości (m.in. uzyskiwanie odszkodowań).


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.