Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Stała obsługa prawna

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Obsługa obejmuje opiekę prawną nad dokumentacją obiegową i korporacyjną, przygotowywanie sprawozdań Zarządu z działalności podmiotu (dotyczy spółek), zwoływanie zgromadzeń, nadzór nad prawidłowością prowadzenia i terminowością tworzenia dokumentacji podmiotu, konsultacje, wsparcie we współpracy z kontrahentami, sporządzanie umów, dokumentacji pracowniczej, reprezentację przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej i inne wsparcie w bieżących sprawach. Obsługa obejmuje również prowadzenie spraw o zapłatę począwszy od etapu negocjacji warunków spłaty zadłużenia, po etap sądowy i etap windykacji należności przez komornika. Zapewniamy zaangażowanie ze strony kancelarii i stały kontakt z komornikami, co ułatwia i przyspiesza prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Zdajemy sobie sprawę, że skuteczność egzekucji zależy nie tylko od komornika.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.