Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Spółki prawa handlowego

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych z zakresu prawa spółek handlowych. Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej na etapie tworzenia, łączenia czy przekształcania spółek, a także ich likwidacji, w tym m.in. sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich, statutów
  • rejestracją spółek w KRS
  • przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek i zwoływaniem zgromadzeń (protokoły ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, przygotowywanie dokumentacji organizacyjnej etc.)
  • zgłaszaniem zmian do KRS
  • zaskarżaniem uchwał do sądu
  • przeprowadzaniem procesu umarzania i zbywania udziałów.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.