Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo transportowe

Świadczenie ochrony prawnej w ramach specjalizacji w zakresie prawa transportowego kierowane jest do przedsiębiorstw przewozowych oraz spedycyjnych, a także innych uczestników sektora TSL wykonujących usługi wspierające procesy transportowe obejmujące w szczególności krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy towarów.

Doświadczenie nabyte w toku uczestnictwa w obsłudze licznych reprezentantów branży transportowej dało nam podstawę do ukształtowania świadomości występowania charakterystycznych problemów natury faktycznej i prawnej, których konieczność bezustannego rozwiązywania stanowi wyzwanie będące nieodłącznym elementem realizacji procesów transportowych. Skuteczność eliminowania negatywnych następstw w szczególności zdarzeń szkodowych oraz skuteczność częstokroć możliwego zapobiegania ich wystąpienia warunkowana jest umiejętnym poszukiwaniem odpowiednich rozwiązań albo podejmowaniem działań prewencyjnych polegających na dostosowanym funkcjonalnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa wdrożeniu optymalizacji działań organizacyjnych w oparciu o wewnątrzzakładowe akty prawne oraz grupowe konsultacje prawne świadczone w formie szkoleń kierowanych do kierowców, kadry zarządzającej, pracowników księgowości i w szczególności pracowników działu „sprzedaży” (spedytorów), a także osób dokonujących bezpośredniego załadunku i rozładunku, w tym specjalistycznych czynności zabezpieczeń ładunków drobnicowych, całopojazdowych i ponadnormatywnych.

Zmierzając do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw naszych Klientów oraz osiągania ich elementarnych celów gospodarczych zapewniamy wsparcie prawne przejawiając przy tym inicjatywę opartą na innowacyjnych rozwiązaniach wdrażanych poprzez tworzenie m.in. regulaminu prowadzenia procesu wyboru potencjalnych kontrahentów m.in. na platformie GiełdyTrans, regulaminu okresowej kontroli wyboru miejsc noclegowych w podróży służbowej wraz z innymi autorskimi aktami służącymi do minimalizacji zagrożenia występowania przez kierowców z ewentualnymi roszczeniami z tytułu zwrotu kosztów noclegów w podróży służbowej, formularza protokołu szkody w transporcie drogowym wraz z regulaminem jego stosowania uwzględniającym czynności związane, formularzy zgłoszeń reklamacji przewozowej w transporcie krajowym oraz w przewozie międzynarodowym (dot. FTL, LTL i OS Cargo) wraz z regulaminami ich stosowania, aktu stanowiącego tzw. Książkę Kierowcy, regulaminu procesów załadunku i rozładunku oraz przeładunku ładunków drobnicowych planowanych w trakcie procesu, indywidualnych wzorców umów spedycji, przewozu i świadczenia innych usług z branży TSL oraz umów mieszanych i wiele innych aktów, których koncepcja determinowana jest potrzebą Klienta.

Nasze wsparcie prawne świadczone jest poprzez reprezentację w procesach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach przed organami administracji państwowej oraz wszelkimi osobami i podmiotami w postępowaniach przedsądowych, w szczególności w toku realizowanych procedur reklamacyjnych oraz postępowań prowadzonych przeciwko ubezpieczycielom, a także poprzez bieżące doradztwo prawne w pełnym zakresie, w tym obsługę postępowań windykacyjnych i ponadto w drodze wspomnianych grupowych konsultacji prawnych prowadzonych w formie szkoleń.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.