Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo prasowe

Oferujemy pomoc prawną w sprawach przeciwko podmiotom prasowym (dzienniki, czasopisma i inne publikacje periodyczne, w tym także programy radiowe i telewizyjne) m.in. o:
  • ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, naruszonych przez publikację materiału prasowego
  • publikację sprostowań.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.