Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Prawo pracy

Oferujemy pełne wsparcie prawne na każdym etapie zatrudniania pracowników, w tym:
  • analizę i sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania i po wygaśnięciu stosunku pracy, umowy o przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy o przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej, umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menadżerskie; wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarne, porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwa pracy i inne)
  • analizę i sporządzanie dokumentacji wewnętrznej związanej ze stosunkiem pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy użytkowania mienia służbowego
  • rozwiązywanie sporów z pracownikami i związkami zawodowymi, udział w rozmowach i negocjacjach
  • reprezentacja przed sądem pracy.


kontakt z nami

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.