Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego (spółki osobowe, spółki kapitałowe), spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, indywidualnych przedsiębiorców i innych.

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, stowarzyszeń, związków zawodowych etc.

Oferujemy Państwu:

  • szeroko rozumianą reprezentację, zarówno przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, jak i organami administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentację w toku negocjacji, rozmów, spotkań biznesowych etc.,
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism pozasądowych oraz pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi, pisma w toku i inne),
  • sporządzanie umów i wszelkiego rodzaju dokumentacji,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • wsparcie prawne przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju projektów i inwestycji,
  • sporządzanie audytów przedsiębiorstw,
  • skuteczne wsparcie w postępowaniu windykacyjnym/ egzekucyjnym,
  • pomoc przy tworzeniu podmiotów gospodarczych (rejestracja spółek i innych),
  • prowadzenie szkoleń, w szczególności z zakresu prawa pracy i prawa transportowego.
ul. Abrahama 26/2, 81-366 Gdyniatel. 58 526 42 41e-mail: sekretariat@molaw.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk