Spółki prawa handlowego

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych z zakresu prawa spółek handlowych. Zajmujemy się m.in.:
  • przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej na etapie tworzenia, łączenia czy przekształcania spółek, a także ich likwidacji, w tym m.in. sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich, statutów
  • rejestracją spółek w KRS
  • przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek i zwoływaniem zgromadzeń (protokoły ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, przygotowywanie dokumentacji organizacyjnej etc.)
  • zgłaszaniem zmian do KRS
  • zaskarżaniem uchwał do sądu
  • przeprowadzaniem procesu umarzania i zbywania udziałów.
ul. Abrahama 26/2, 81-366 Gdyniatel. 58 526 42 41e-mail: sekretariat@molaw.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk