Prawo pracy

Oferujemy pełne wsparcie prawne na każdym etapie zatrudniania pracowników, w tym:
  • analizę i sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania i po wygaśnięciu stosunku pracy, umowy o przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy o przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej, umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menadżerskie; wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnienia dyscyplinarne, porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwa pracy i inne)
  • analizę i sporządzanie dokumentacji wewnętrznej związanej ze stosunkiem pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy użytkowania mienia służbowego
  • rozwiązywanie sporów z pracownikami i związkami zawodowymi, udział w rozmowach i negocjacjach
  • reprezentacja przed sądem pracy.
ul. Abrahama 26/2, 81-366 Gdyniatel. 58 526 42 41e-mail: sekretariat@molaw.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk